ASU MEDŽIOKLĖTYROS LABORATORIJA
Pagrindine ASU

Aleksandro Stulginskio universitetas Miškų ir ekologijos fakultetas Medžioklėtyros laboratorija. Laboratorijos paskirtis (misija) - vykdyti biomedicinių mokslų srities - miškotyros, ekologijos ir aplinkotyros, zoologijos krypčių  mokslinius tyrimus, sisteminti ir skleisti šių mokslų žinias, ugdyti mokslininkus, dalyvauti studijų procese, šviesti visuomenę, kelti medžioklės kultūrą ir medžiotojų kultūrą bei kvalifikaciją.

ASU Medžioklėtyros veiklos sritys/paslaugos
1 nuotrauka ASU
Laukinių gyvūnų amžiaus nustatymas pagal morfologinius požymius; laukinių gyvūnų sekimas, registravimas ir apskaita; aplinkos tinkamumo laukiniams gyvūnams įvertinimas; medžiojamųjų gyvūnų populiacijų morfometriniai tyrimai ir analizė; medžiojamųjų gyvūnų mėsos juslinės kokybės tyrimas ir veiksnių analizė; medžiojamųjų gyvūnų trofėjų įvertinimas; medžiojamųjų gyvūnų poveikio aplinkai įvertinimas.
Pasiūlymai/pristatymai parodos metu
2 nuotrauka ASU
Tarptautinėje aktyvaus laisvalaikio, medžioklės ir žūklės parodoje HHS 2018 ASU pristatys studijų ir mokslinių tyrimų programas. Pristatys Miškininkystės (bakalauro ir magistro), Taikomosios ekologijos (bakalauro ir magistro), Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo (magistro) studijų programas bei mokslinių tyrimų rezultatus medžioklėtyros srityje.