elniai saukliai

 

 

TAURIŲJŲ ELNIŲ KVIESLIŲ TURNYRO HUNTING HORN SHOW 2016 NUOSTATAI

VARŽYBOS
Elnių kvieslių varžybos apima visą garsų skalę, kurią elnių patinai naudoja poravomosi periodu.
Varžybų sąlygos užtikrina kiekvieno dalyvio optimalias sąlygas realizuoti savo sugebėjimus (garso sistema, ramus pasirodymas, be techninių kliūčių ir kt.).
Dalyviai turi atlikti savo pasirodymą techniškai, profesionaliai ir meniškai, kuo natūraliau pamėgdžiodami elnių balsus taip, kaip jie skamba gamtoje.
Tauriųjų elnių kvieslio čempiono titulas atiteks dalyviui, kuris geriausiai atliks pasirodymus ir surinks daugiausiai taškų.

TURNYRO DALYVIAI
Turnyro nariai ir teisėjai ir turi dėvėti tradicinius medžioklinius rūbus, įskaitant ir kepures pagal medžioklinius papročius.
Amžiaus limito dalyvavimui nėra.
Instrumentai elnių kvietimui pasirenkami laisvai arba pačių dalyvių keičiami kiekvienai skirtingai demonstracijai, bet šiose priemonėse neturi būti mechaninių ar elektrinių garsą išgaunančių priedų ar įdėklų.

VARŽYBŲ PRATIMAI
I. Brandaus elnio patino turinčio patelių haremą balso variacijos. Šalia nėra panašaus amžiaus konkurento.
II. Dviejų rujojančių elnių patinų balsai, kai dominantinis elnias kviečiamas į kovą.
Imituojami abiejų konkuruojančių elnių balsai. Pabaigoje turi būti aiškus nugalėtojo balsas.
III. Jauno elnio patino, ieškančio patelių, balsas rujos pradžioje. Balsas nestiprus, nutolstantis ir priartėjantis.
IV. 5-7 metų amžiaus elnio balsas šalia riaumojančio brandaus elnio, turinčio haremą, teritorijos. Šis elnias bando priartėti prie pagrindinio patino, tačiau jo balsas atsargus, nepasiekiama kulminacija.

Pirmosios 3 užduotys skirtos visiems čempionato dalyviams, 4 – papildoma (persirungimo) užduotis tam atvejui, jei dalyviai surenka vienodą taškų skaičių ir reikia išsiaiškinti laimėtoją.

VARŽYBŲ EIGA
Varžybų dalyvių pasirodymo seka yra nustatoma atsitiktinai, burtų keliu kiekvienam pasirodymui pagal dalyvio registracijos numerį.
Varžybų pratimų seka yra tokia, kaip aprašyta aukščiau (žr. Varžybų pratimai). Pirmuosius tris pratimus turės atlikti visi dalyviai. Taškai už 1, 2 ir 3 užduotis bus sumuojami. Daugiausiai taškų surinkęs dalyvis skelbiamas čempionu. 4-oji užduotis bus atliekama tuo atveju, jei dalyviai surinks vienodą taškų skaičių.
Pasirodymams laiko limito nėra.
Varžybų dalyvis pradeda pasirodymą išeidamas prieš auditoriją ir nusiimdamas skrybėlę, pabaigia tuo pačiu budu, tik atvirkštine tvarka.

TEISĖJAVIMAS
Vertinimo komitetą sudaro penki teisėjai, paskirti vadovų susirinkime.
Valandą prieš varžybas teisėjai yra informuojami apie vertinimo tvarką ir kriterijus, kurių visi teisėjai turi besąlygiškai laikytis.
Teisėjai sėdi kabinose, kur negali matyti vienas kito ir čempionato dalyvių.Vertinimo metu teisėjai negali tartis vieni su kitais. Teisėjai turi pasikliauti tik savo klausa. Jiems draudžiama naudotis elektroninėmis ar kitomis priemonėmis, įskaitant ir mobiliuosius telefonus.
Kiekvienas teisėjas parodo įvertinimą iš savo kabinos, kai yra duodamas ženklas. Teisėjai turi apsvarstyti dalyvio nuoseklumą ir skirti atitinkamą įvertinimą. Kiekvieno teisėjo vertinimas turi būti aiškiai matomas visiems dalyviams, varžybų vedėjui ir auditorijai.
Teisėjų kabinose yra krėslai arba kėdės ir įėjimai iš užpakalinės kabinos dalies bei vertinimo lentelės su numeriais nuo 1 iki 6. Teisėjas gali išeiti iš kabinos tik tuo atveju, jei varžybų vedėjas duoda leidimą.

ĮVERTINIMAS
Dalyvių vertinimas atliekamas reitinguojant nuo 1 iki 6 balų. Vertinimas yra viešas, parodant balus ant lentelės komisijos vadovui ir auditorijai. Parodžius įvertinimą ant lentelės, korekcijos nebeleidžiamos. Kiekvienas pasirodymas vertinamas atskirai, tačiau taškai sumuojami: skaičiuojama bendra visų pasirodymų suma. Tuo atveju, jei visų taškų sumos yra vienodos, atliekamas papildomas pratimas nr.4.
Taškai yra įrašomi dviejų nepriklausomų skaičiuotojų.

REZULTATAI IR APDOVANOJIMAI
Rezultatai skaičiavimas ir apdovanojimai čempionatui pasibaigus.